Archiwum zimnej wojny

Instalowanie reżimów prosowieckich w krajach wyzwolonych napotykało zacięty opór. Zbrojne podziemie walczy od krajów bałtyckich po Bałkany. Dopiero w 1978 ginie z bronią w ręku Estończyk August Sabbe, ostatni partyzant w tym nierównym boju. Leśni nad Wisłą wierzą, że III wojna wyrwie kraj z okowów komunizmu. Nie chcą przyjąć narzuconej Pax Sovietica sowieckiej wersji powojennego porządku w Europie. W Archiwum Zimnej Wojny wstrząsające obrazy sił zbrojnych Rzeczpospolitej bez własnego państwa, bez widoków na pomoc zewnętrzną.