Archiwum zimnej wojny

Układ warszawski był narzędziem sowieckiej dominacji w naszej części Europy. Prawie 40 lat bagnetami utrzymywał porządek w bratnim bloku socjalistycznym. Aż nastała Jesień Ludów 1989. A po niej zmiany, których nie spodziewał się nikt. G