Archiwum zimnej wojny

W 1989 roku w Europie Środkowej i Wschodniej nastała Jesień Ludów. I wtedy zdarzały się tutaj rzeczy do niedawna niewyobrażalne. 3 maja 1990 roku na Zamku Królewskim, w obecności Jana Nowaka Jeziorańskiego witano w kraju rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa. A w kolejnych latach program RWE powstawał równocześnie w Monachium i w biurze przy ulicy Ursynowskiej w Warszawie. Gościem Andrzeja Mietkowskiego, drugiego szefa Biura RWE w latach 1991 - 1996 jest Maciej Wierzyński, pierwszy szef Biura RWE w Warszawie, od 1992 roku dyrektor Sekcji Polskiej Głosu Ameryki. W programie cytowane są także archiwalne wypowiedzi Krzysztofa Bobińskiego, A. Rossa Johnsona, Marzeny Duchnowicz, Jana Tomczaka, Wojciecha Stockingera, Piotra Mroczyka, Jarosława J. Szczepańskiego, Aleksandra Łukaszuka, Kenana Aliyeva, Beaty Janosz, Akbara Ayazi, dr Jolanta Hajdasz, Jana Nowaka - Jeziorańskiego, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z RWE. O tym, że było to miejsce, w którym nie brakowało wolności, a wszyscy do swojej pracy podchodzili bardzo profesjonalnie. Wszystkie relacje były aktualne, pełne od A do Z, przygotowane zgodnie z zasadami rzetelnego dziennikarstwa i pokazujące pełne spektrum danego problemu.