Archiwum zimnej wojny

Wszystkie najlepsze pióra emigracyjne spotkały się na łamach paryskiej „Kultury”. Jerzy Giedroyć należał do nielicznych osób, które nie dzielą, ale łączą. Gośćmi Andrzeja Mietkowskiego są dr Czesław Bielecki, architekt, w PRL wydawca niezależny jako Maciej Poleski współpracował z paryską „Kulturą”, Andrzej Krzeczunowicz, dziennikarz i dyplomata, wicedyrektor Rozgłośni Polskiej RWE, w Wolnej Europie od 1954 roku oraz prof. Włodzimierz Bolecki, pisarz, historyk literatury, autor prac na temat m.in. J. Mackiewicza, W. Gombrowicza, G. Herlinga - Grudzińskiego. Goście opowiadają o tym jaką postacią był Jerzy Giedroyć, co było jego mocną stroną i specjalnością, jak oddziaływał na ludzi. Wspominają szorstką przyjaźń między Janem Nowakiem-Jeziorańskim a Giedroyciem. Mówią też o prezentacji materiałów „Kultury” na falach Radia Wolna Europa. Tłumaczą, że niektóre flagowe postaci „Kultury” i Radia Wolna Europa przeplatały się w swoich funkcjach. W programie mowa jest także o innych ludziach związanych z legendarnym, czasopismem: Wacławie Zbyszewskim, Leopoldzie Ungerze, Juliuszu Mieroszewskim, Konstantym Jeleńskim. Cytowane są także archiwalne wypowiedzi Czesława Miłosza, Józefa Czapskiego, Zofii Hertz, Artura Międzyrzeckiego, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, Sławomira Mrożka, Leopolda Ungera, Jerzego Kisielewskiego, Konstantego Jeleńskiego czy Romana Polańskiego.