Antyfonie

Autorem charakterystycznej, naiwno-elektronicznej „Krainy grzybów” jest młody doktorant kulturoznawstwa Wiktor Stribog, który komponował soundtrack nie będąc muzykiem i nie znając nut, wyłącznie na fali entuzjazmu dla własny