Antyfonie

Dźwiękowa podróż do Poznania nie mogłaby się obyć bez spotkania z parą artystów dźwięku i popularyzatorów nowej muzyki, za których z pewnością można uznać Mikołaja i Piotra Tkaczów. Oddolne nowatorskie aspekty podej