Antyfonie

Wojciech Bąkowski jest jednym z bardziej enigmatycznych i wymykających się próbom sztywnej kategoryzacji artystów działających na styku sztuk wizualnych, muzyki i performance. Dodatkowo, jako poeta tworzy (podobnie do Marcina Pryta, cho