Amur – największa rzeka Azji

Na odcinku dwóch tysięcy kilometrów środkowy bieg Amuru wyznacza granicę chińsko-rosyjską. Kończy się ona u zbiegu rzek Szyłka i Argun, będących dopływami Amuru.