Alfabet Andrzeja Dobosza

Dzielnica artystów i kolorowych ptaków. Marek Hłasko urodził się przy ul. Mickiewicza na Żoliborzu, a nieopodal, przy ul. Krasińskiego 18, mieszkał Maurycy Gomulicki. Wreszcie w V kolonii WSM i w Sadach Żoliborskich żył sam Andrzej Dobo