Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami tego odcinka są pisarze Zofia Nałkowska i Andrzej Braun.