Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami tego odcinka są poeci Adam Ważyk i Wiktor Woroszylski.