Alfabet Andrzeja Dobosza

Moda stała się w PRL jednym z niewielu dostępnych atrybutów wolności. Jadwiga Grabowska, Barbara Hoff i Grażyna Hase, miały realny wpływ na to, jak wyglądała polska ulica. Grabowska stworzyła pierwszy znaczący dom mody w PRL – Modę Polsk