Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami tego odcinka są pisarze Władysław Broniewski i Leon Kruczkowski.