Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami tego odcinka są pisarze: Jerzy Ficowski i Julian Tuwim.