Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami odcinka są poeci Zbigniew Herbert i Stanisław Jerzy Lec.