Alfabet Andrzeja Dobosza

Postać Jerzego Giedroycia jest nierozerwalnie związana z Kulturą Paryską. Andrzej Dobosz opowiada o samym twórcy, redaktorze i modus vivendi wydawnictwa, którego kolportaż na terenie Polski była zagrożona karami więzienia, ale także o w