Alfabet Andrzeja Dobosza

Młodzi widzowie zapewne nie znają nazwisk Józef Cyrankiewicz czy Władysław Bieńkowski, nazwisk które kiedyś wzbudzały strach i symbolizowały zbrodniczy system komunistyczny, ustanowiony na ziemiach polskich przez Sowiety. Obu aparatczyków wspomina Andrzej Dobosz – jak zwykle dowcipnie, celnie charakteryzując ich osobowości. Odcinek ilustruje bogaty materiał archiwalny.