Alfabet Andrzeja Dobosza

Tzw. handel uspołeczniony nie oferował wystarczającej ilości odzieży, nie wspominając o jakości ubrań. Stąd też rozwiązaniem pozostawały albo zakupy na bazarach, albo szycie na miarę u prywatnych krawców. W audycji prezentowane są archiwalne z