Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami tego odcinka są działacze komunistyczni związani z polityką kulturalną PRL: Włodzimierz Sokorski i Jerzy Putrament.