Alfabet Andrzeja Dobosza

Odcinek poświęcony jest pisarzom z Żoliborza - Juliuszowi W. Gomulickiemu i Wacławowi Zawadzkiemu oraz warszawskiej dzielnicy.