Alfabet Andrzeja Dobosza

Bohaterami tego odcinka są pisarze: Jan Józef Szczepański i Wojciech Żukrowski.