Alfabet Andrzeja Dobosza

Czytelnik, popularne wydawnictwo i kawiarnia, to kolejne ważne miejsce na kulturalnej mapie Warszawy. Można było spotkać tam Antoniego Słonimskiego, Gustawa Holoubka czy Jerzego Putramenta, który mieszkał tuż nad kawiarnią. Dobrym duchem wydaw