Alfabet Andrzeja Dobosza

Opowieść o Teatrze Ateneum, w którym Andrzej Dobosz był kierownikiem literackim.