Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

Odcinek poświęcony jest fenomenowi Jana Pawła II, który jako pierwszy papież w historii nowożytnej wyruszył w świat. Odwiedził niemal wszystkie kraje globu. Do dziś wiele z jego pielgrzymek wspomina się jako przełomowe np. pierwsza pielgrzymka