Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

Odcinek poświęcony jest fenomenowi Jana Pawła II, który jako pierwszy papież w historii nowożytnej wyruszył w świat. Odwiedził niemal wszystkie kraje globu. Do dziś wiele z jego pielgrzymek wspomina się jako przełomowe np. pierwsza pielgrzymka do Meksyku, wizyta w Stanach Zjednoczonych i Spotkanie Młodych w Denver. Papież wielokrotnie odwiedzał swoją ojczyznę. Jednym z krajów, które bardzo chciał odwiedzić, ale nie było mu to dane, była Rosja.