Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

Filmowa opowieść o problemach z komunizmem, na które napotykał na swojej drodze biskup Wojtyła, a także papież Jan Paweł II. Ustrój ze swej definicji zakładał rugowanie religii z życia publicznego. Podejmuje także wątki Związku Sowieckiego jako imperium zła i roli sowieckich służb specjalnych w zamachu na papieża. Opowiada również o walce z religią, teologii wyzwolenia, a także działaniach mających zapobiegać skutkom działań komunistów np. o ruchu oazowym w Polsce.