Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

Opowieść o kardynale Wojtyle, który obok wymienionych w tytule osobistości był jedną z najważniejszych postaci polskiego Kościoła ostatnich 100 lat. Zaproszeni goście szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego Wojtyła jako arcybiskup krakowski był tak ważny dla polskiego Kościoła i na ile np. kardynał Sapieha czy prymas Wyszyński mieli wpływ na jego postawę i rozwój duchowy.