Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

Historia pierwszych 20 lat życia Karola Wojtyły. Zaproszeni goście opowiadają o rodzinie Karola – ojcu Karolu, emerytowanym wojskowym , o matce Emilii; o rodzeństwie; miejscu urodzenia; szkole – kolegach i koleżankach, nauczycielach; bole