Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

Historia pierwszych 20 lat życia Karola Wojtyły. Zaproszeni goście opowiadają o rodzinie Karola – ojcu Karolu, emerytowanym wojskowym , o matce Emilii; o rodzeństwie; miejscu urodzenia; szkole – kolegach i koleżankach, nauczycielach; bolesnych doświadczeniach tj. śmierć matki i brata; rozpoczęciu studiów; udziale w Teatrze Rapsodycznym aż do decyzji o wstąpieniu do seminarium.