Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł II

W 2018 roku, 16 października, minęło 40 lat od wyboru na papieża metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Przyjął on imię Jana Pawła II na pamiątkę przedwcześnie zmarłego poprzednika Jana Pawła I. Czy ktoś mógł przewidzieć, że Papież - Słowianin przeprowadzi Kościół w trzecie tysiąclecie i że będzie to jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii papiestwa? Czy ktoś mógł wyobrazić sobie, że w ciągu Jego pontyfikatu Polska i kraje Europy środkowej będą niepodległe, Związek Sowiecki rozpadnie się, a Niemcy znowu utworzą jedno państwo? 40 lat od wyboru na Stolicę Piotrową i 13 lat po śmierci, jest już wystarczającą perspektywą, aby spojrzeć na Jana Pawła II, jako na jedną z najważniejszych postaci historycznych dla Polski i Polaków, ale też świata.