Adam Sztaba o muzyce

W koncercie wystąpiła Orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Adama
Sztaby Wykonano: „Poloneza” Wojciecha Kilara z suity orkiestrowej do filmu „Pan Tadeusz”. Na przykładzie tego utworu dyrygent przybliżył widzom temat elementów dzieła muzycznego.