A więc wojna

Czwarty września. Poniedziałek. Sztab Naczelnego Wodza informował: W nocy z 3 na 4 września trwały bombardowania podmiejskich miejscowości letniskowych pod Warszawą, powodując liczne pożary i ofiary w ludziach. Bombardowano także Warszawę w godzinach popołudniowych. Na froncie południowo-zachodnim uporczywe walki trwają. (...)nasze oddziały dokonały udanego napadu na jednostki pancerne nieprzyjaciela zadając mu straty. Na odcinku Pomorza po bardzo ciężkich walkach byliśmy zmuszeni opuścić Bydgoszcz i Grudziądz.