A więc wojna

Czwarty września. Poniedziałek. Sztab Naczelnego Wodza informował: W nocy z 3 na 4 września trwały bombardowania podmiejskich miejscowości letniskowych pod Warszawą, powodując liczne pożary i ofiary w ludziach. Bombardowano także Warszawę w godzinach