A więc wojna

3 października. Wtorek. Pod Kockiem kolejny dzień walczy Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. Mianowany na komisarza rządu niemieckiego dla miasta Warszawy nadburmistrz Düsseldorfu dr Otto rozpoczyna urzędowanie w Pałacu Blanka. Władze III Rzeszy w okólniku rozesłanym do przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeszy Niemieckiej informują: „Utworzony teraz poza Polską nowy rząd polski nie posiada znaczenia ani faktycznego ani prawnego. Rząd ten dla nas nie istnieje”.