A więc wojna

Trzeci września. Niedziela. Sztab Główny Naczelnego Wodza informuje: "Naloty lotnictwa niemieckiego na terytorium Polski trwają nadal, powodując duże straty spośród ludności cywilnej. Bardzo silne natarcie nieprzyjacielskie w rejonie Śląska i Podhala trwa nadal. Wzdłuż rzeki Osy na północny wschód od Grudziądza nieprzyjaciel prowadzi silne natarcie piechoty wzmocnione czołgami".