A więc wojna

Trzeci września. Niedziela. Sztab Główny Naczelnego Wodza informuje: "Naloty lotnictwa niemieckiego na terytorium Polski trwają nadal, powodując duże straty spośród ludności cywilnej. Bardzo silne natarcie nieprzyjacielskie w rejon