A więc wojna

29 września. Piątek. Rozpoczyna się wymarsz polskich oddziałów z Warszawy do niewoli niemieckiej. Na ulicach miasta rozplakatowana zostaje odezwa dowódcy Armii „Warszawa” generała Juliusza Rómmla informująca o warunkach kapitulacji. W stolicy pojawiają się pierwsze odziały niemieckie. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński informuje mieszkańców, że 30 września o godzinie 15.00 mieszkańcom wydawana będzie w sześciu punktach miasta bezpłatnie zupa z niemieckich kuchni polowych. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego naczynia. Polski rząd protestuje przeciwko niemiecko-sowieckiemu układowi o granicach i przyjaźni z 28 września w sprawie podziału terytorium Polski. W wydanym oświadczeniu czytamy m.in.: Polska nigdy nie uzna tego aktu przemocy i silna słusznością swej sprawy nie zaprzestanie walki aż do czasu, gdy po wyzwoleniu jej terytoriów od najeźdźców ustanowi swoje słuszne prawa w ich całości. „Monitor Polski” publikuje zarządzenie prezydenta Ignacego Mościckiego o wyznaczeniu na następcę prezydenta Władysława Raczkiewicza.