A więc wojna

17 września. Niedziela. Łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, ZSRR dokonał napaści na Polskę, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. O godz. 4.20 oddziały KOP koło Podwołoczysk na Podolu podjęły jako pierwsze wa