A więc wojna

1 września. Piątek. „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem” – mówił Adolf Hitler 22 sierpnia 1939r. W rozkazie wydanym dzień przed atakiem, przywódca III Rzeszy zapowiadał: „Atak na Polskę powinien być przeprowadzony zgodnie z przygotowaniem do Fall Weiss”. Miała to być wojna błyskawiczna. Blitzkrieg. Do starć niemiecko-polskich dochodziło już w nocy. Tak było między innymi w Szymankowie i Tczewie.