A więc wojna

1 września. Piątek. „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem” – mówił Adolf Hitler 22 sierpnia 1939r. W rozkazie wydanym dzień przed atakiem, przywódca III Rzeszy zapowiadał: „Atak na Polskę powinien by