1920. Wojna o wszystko

Pierwsze dekady XX wieku to renesans hełmów bojowych. Pociski artyleryjskie, a zwłaszcza szrapnele, siały spustoszenie wśród szeregów piechoty. Armie francuska, niemiecka i angielska opracowały i wprowadziły do seryjnej produkcji hełmy. Po 1918 roku stały się elementem wyposażenia odrodzonego Wojska Polskiego. Wraz z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera nad Wisłą pojawiły się hełmy francuskie. Wojsko Polskie podczas konfrontacji z bolszewikami poza nimi stosowało również bardzo cenione hełmy niemieckie.