1920. Wojna o wszystko

Ciężki karabin maszynowy systemu Maxim był bronią, która zrewolucjonizowała sposób prowadzenia walki i zapoczątkowała erę nowoczesnych wojen. Można było z niego oddać nawet 300 strzałów na minutę. Karabin z taśmą, podstawą i wodą w chłodnicy ważył 55 kilogramów. Z dobrze wyszkoloną obsługą stawał się niezawodną, siejącą postrach bronią. W polskiej armii karabiny tego typu pojawiły się w 1918 roku. Wykorzystano je w wojnie polsko-bolszewickiej.