1920. Wojna o wszystko

Tatarzy kojarzą się w Polsce jednoznacznie z trwającymi setki lat pustoszącymi najazdami na kresy Rzeczpospolitej. Tymczasem pamiętajmy, że mają również zasługi w obronie polskich granic. Tatarów nie zabrakło w czasie zagrożenia bolszew