1920. Wojna o wszystko

Kiedy gen. Aleksander Karnickiw2 1919r. walczył nad Niemnem strona polska jeszcze przed Bitwą warszawską zaczęła negocjacje z bolszewikami