1920. Wojna o wszystko

Maj 1919 roku to wciąż okres sukcesów militarnych sił polskich w wojnie z bolszewicką Rosją. Polska armia zajęła wtedy szereg miejscowości na froncie ukraińskim i dotarła aż do starych niemieckich okopów z 1915 roku. W tym samym czasie