1920. Wojna o wszystko

Od 13 do 16 lutego 1919 trwały walki w okolicy Berezy Kartuskiej. Brały w nich udział regularne oddziały Wojska Polskiego z oddziałami bolszewickimi. Niektórzy historycy przyjmują to wydarzenie za początek konfliktu zbrojnego. 27 marca 1919 Bi