1920. Wojna o wszystko

Wiele się działo pod koniec wojny 1920 r. Polscy żołnierze walczyli z wielką zaciekłością. Wszyscy liczyli, że to będzie ostatnia kampania. Z drugiej strony mieliśmy rozbitą Armię Czerwoną. Trocki meldował Leninowi, że żołnierze nie chcą walczyć. Zmu