1920. Wojna o wszystko

Na początku 1919 roku z okolic Smoleńska wyruszyła Armia Czerwona. Podczas marszu na zachód zajmowała tereny opuszczone przez okupacyjną armię Ober-Ostu, gdzie wytworzyła się próżnia polityczna. Walki bolszewików z samoobroną pol