1920. Wojna o wszystko

Wrzesień roku 1920 to okres kiedy armia polska wciąż spycha bolszewików z zajętych polskich ziem. Mimo rozbicia radzieckich armii pod Warszawą, Rosjanie w niektórych miejscach stawiają silny opór lub próbują kontratakować.