1920. Wojna o wszystko

„Pokój chatom, wojna pałacom” – takie hasło propagandowe umieszczono na sztandarze bolszewickiego 101 Pułku Strzeleckiego. Według karty katalogu naukowego sztandar został zdobyty przez polskich żołnierzy podczas Bitwy Warszaw