1920. Wojna o wszystko

„Pokój chatom, wojna pałacom” – takie hasło propagandowe umieszczono na sztandarze bolszewickiego 101 Pułku Strzeleckiego. Według karty katalogu naukowego sztandar został zdobyty przez polskich żołnierzy podczas Bitwy Warszawskiej, w trakcie odwrotu Grupy Mozyrskiej. To jedyne wojenne trofeum tego typu zachowane w polskich zbiorach. Pozostałe sztandary w latach pięćdziesiątych prawdopodobnie przekazane zostały Moskwie.