1920. Wojna o wszystko

Rosyjska trzycalówka, czyli armata polowa wz. 1902 weszła do uzbrojenia armii carskiej w 1903 roku. Chociaż Rosjanie mieli bogate doświadczenie w projektowaniu sprzętu artyleryjskiego, nie ulega wątpliwości, że inspirowali się przy tym projekc