1920. Wojna o wszystko

Francuska broń strzelecka, obok wzorów niemieckich, była najliczniej reprezentowana w arsenale Wojska Polskiego w latach 1919-1920. Część tej broni trafiła nad Wisłę z żołnierzami Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Resztę zakupiła polska misja w Paryżu. Karabin Lebel wz. 1886 był pierwszą bronią tego typu, w której zastosowano małokalibrową amunicję w mosiężnej łusce elaborowanej prochem bezdymnym. Dzięki temu parametry balistyczne Lebela były rewelacyjne. Podczas wojny polsko-bolszewickiej była to dość przestarzała broń, ale szeroko stosowana wobec braków w wyposażeniu.