1920. Wojna o wszystko

Bogatyrka, frunzetka, budionowka. Była najbardziej charakterystycznym nakryciem głowy wśród żołnierzy wczesnej Armii Czerwonej. Istnieją dwie teorie, dotyczące okoliczności powstania tego modelu. Według pierwszej bogatyrka miała być częścią el