1920. Wojna o wszystko

I wojna światowa, nasycona ogromną ilością wojsk, była statyczna i rozgrywała się w okopach. Zupełnie inaczej okazało się w przypadku konfliktu polsko-bolszewickiego. Mówiąc o wojnie z bolszewikami, nie sposób nie wspomnieć o kawalerii. Mieliśmy tutaj duże przestrzenie i stosunkowo rozproszone oddziały wojskowe. Uzbrojenie kawaleryjskie było niezwykle zróżnicowane. Lance, broń strzelecka, karabinki i szable stanowiły wyposażenie kawalerzystów. Formacja ta znacznie przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa II Rzeczpospolitej.