1920. Wojna o wszystko

Pierwszy odcinek cyklu poświęconego całościowej analizie wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej – od jej początku na przełomie 1918/19 i agresji strony sowieckiej, do podpisania i ratyfikowania Pokoju Ryskiego w 1921. Jesienią 1918 roku, gdy kształtowały się dopiero zręby odrodzonego Państwa Polskiego, doszło do pierwszych starć z Ukraińcami w obronie Lwowa.